Daily Archives: 6th July 2017

Bài nên đọcChia sẻ kinh nghiệm

Các tiểu thuyết kinh điển cho người luyện tiếng Anh

Nếu bạn đọc các tác phẩm văn chương kinh điển bằng tiếng Anh thay vì những tiểu thuyết ...
Lịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Nước Mỹ thời lập quốc

Trich từ tác phẩm của  Alonzo L. Hamby, Outline of U.S. History (New York: Nova Publishers, 2007), Ch. 1. “Trời và ...