Daily Archives: 28th February 2018

Tác giả Anh-MỹTriết học

David Hume – nhà triết học của thời đại Khai ...

David Hume (1711 – 1776) là người được cuốn tự điển bách khoa về triết học của Stanford ...
Tác giả Anh-MỹVăn chương

John Milton và nỗi ám ảnh thiên đường

John Milton (9 tháng 12, 1608 – 8 tháng 11, 1674) là nhà thơ, soạn giả, nhà bình luận ...
Chia sẻKinh nghiệm dịch

KHẢ NĂNG CHUYỂN NGỮ TRONG DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VĂN ...

(Tóm tắt tham luận « Traduisibilité vs intraduisibilité. Le cas des textes littéraires et de leur traduction en milieu ...