Monthly Archives: March 2018

Chia sẻKinh nghiệm dịch

Cao Xuân Hạo bàn về dịch thuật

Năm ngoái và năm kia có hai cuộc hội nghị về dịch thuật, trong đó không có được ...
Chính trịTác giả Anh-MỹTriết học

Thomas Hobbes và nền tảng của khế ước xã hội

Cách đặt vấn đề như thế thể hiện ước muốn của Hobbes xây dựng “khoa học về quyền ...
Tác giả Anh-MỹTriết học

Francis Bacon – Khoa học thực nghiệm và ước mơ ...

Francis Bacon (1561) nhà triết học duy vật, chính khách và tiểu luận gia người Anh. Dù sự ...
Chia sẻKinh nghiệm dịch

Dịch, phỏng dịch và phóng tác lời bài hát nước ...

Ngô Tự Lập  Tóm tắt: Lời các bài hát nước ngoài được Việt hóa qua ba con đường: dịch ...