Daily Archives: 7th March 2018

Chia sẻKinh nghiệm dịch

Dịch, phỏng dịch và phóng tác lời bài hát nước ...

Ngô Tự Lập  Tóm tắt: Lời các bài hát nước ngoài được Việt hóa qua ba con đường: dịch ...