Daily Archives: 15th March 2018

Chia sẻKinh nghiệm dịch

Cao Xuân Hạo bàn về dịch thuật

Năm ngoái và năm kia có hai cuộc hội nghị về dịch thuật, trong đó không có được ...
Chính trịTác giả Anh-MỹTriết học

Thomas Hobbes và nền tảng của khế ước xã hội

Cách đặt vấn đề như thế thể hiện ước muốn của Hobbes xây dựng “khoa học về quyền ...