Dự án

Dự án

TUYỂN CHỌN TÁC PHẨM HAY ĐỂ LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH

Từ trước đến nay, đa số người học tiếng Anh đều chọn cách luyện đọc qua đọc báo hoặc đọc ...
Dự án

Dịch “Electoral systems and democracy” của nhóm Larry Diamond

“Electoral systems and democracy” là một công trình nghiên cứu đồ sộ của nhóm học giả do nhà nghiên cứu ...
Dự án

Dịch “Working with the grain – Integrating governance and growth” ...

“Working with the grain – Integrating governance and growth” của Brian Levy là một cuốn sách nghiên cứu về cách  ...
Dự án

Dịch “Hồ Xuân Hương, hoài niệm phồn thực” sang tiếng ...

“Hồ Xuân Hương, hoài niệm phồn thực” là cuốn sách nghiên cứu thơ Hồ Xuân Hương bằng phương pháp phân ...