Góc dịch

Anh - ViệtGóc dịch

Ta độc hành tựa mây – Thơ William Wordsworth

Ta độc hành tựa mây Phiêu bồng trên hẻm núi cao tới những ngọn đồi, Trong phút chốc ta thấy ...
Góc dịchViệt - Anh

SIDDHARTHA AND THE PURSUIT OF THE TRUE REVELATION

Siddhartha had met the Buddha and learnt of Four Noble Truths and Nobel Eightfold Path but that did not satisfy ...
Góc dịchViệt - AnhVietnamese Culture in English

VIETNAM’S BOOK MARKET (2): PUBLISHING A BOOK IS EASY AND ...

Publishing a book in Vietnam now is easier than ever before. The cost is low, many kinds of permit are ...
Góc dịchViệt - AnhVietnamese Culture in English

Vietnam’s Book Market (1): Where the discounted books come from

For a reader, a discount of 10% or 20% off the price of a book brings real happiness – even ...
Anh - ViệtGóc dịch

Chính trị và tiếng Anh

Sự xuống cấp của tiếng Anh đã được George Orwell chỉ ra trong bài tiểu luận ông viết năm 1946. ...