Kinh nghiệm dịch

Chia sẻKinh nghiệm dịch

Cao Xuân Hạo bàn về dịch thuật

Năm ngoái và năm kia có hai cuộc hội nghị về dịch thuật, trong đó không có được mấy người ...
Chia sẻKinh nghiệm dịch

Dịch, phỏng dịch và phóng tác lời bài hát nước ...

Ngô Tự Lập  Tóm tắt: Lời các bài hát nước ngoài được Việt hóa qua ba con đường: dịch sát nghĩa, ...
Chia sẻKinh nghiệm dịch

KHẢ NĂNG CHUYỂN NGỮ TRONG DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VĂN ...

(Tóm tắt tham luận « Traduisibilité vs intraduisibilité. Le cas des textes littéraires et de leur traduction en milieu scolaire. ») Pham ...
Chia sẻKinh nghiệm dịch

Umberto Eco bàn về dịch thuật văn chương – Đóa ...

(Theo bản tiếng Anh của William Weaver, trong tuần san Guardian Weekly, 16.01, 1994); Chú thích cuối bài là của ...
Kinh nghiệm dịch

PHẢI ĐIÊN ĐIÊN MỚI MẮC DỊCH – HÀNH TRÌNH CỦA ...

Dịch văn là chơi trò vô tăm tích. Phải điên điên mới mắc dịch. Thế nào cũng có ngày ăn ...
Bài nên đọcChia sẻKinh nghiệm dịch

Dịch Anh Việt tại sao khó?

Chúng ta thường tưởng rằng chỉ cần chúng ta giỏi tiếng Anh là có thể có một bản dịch Anh ...
Bài nên đọcChia sẻKinh nghiệm dịch

Dịch khái niệm tiếng Anh sao cho đúng?

Nếu bạn là một dịch giả, dù ở cấp độ non tay hay một tay dịch gạo cội, đều sẽ ...