Chính trị

Chính trịTác giả Anh-MỹTriết học

Thomas Hobbes và nền tảng của khế ước xã hội

Cách đặt vấn đề như thế thể hiện ước muốn của Hobbes xây dựng “khoa học về quyền lực” thực ...