Lịch sử

Lịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Nước Mỹ thời lập quốc

Trich từ tác phẩm của  Alonzo L. Hamby, Outline of U.S. History (New York: Nova Publishers, 2007), Ch. 1. “Trời và đất chưa ...
Lịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Hồi giáo: Tôn giáo phát triển nhanh nhất ở Anh

Mỗi tháng, hàng trăm người Anh đã chuyển sang theo  đạo Hồi. Nhiều người trẻ ở trong tù có hứng ...
Chia sẻ kinh nghiệmLịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Chính trị và tiếng Anh

BookHunter: Sự xuống cấp của tiếng Anh đã được George Orwell chỉ ra trong bài tiểu luận ông viết năm ...
Lịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Khái quát về lịch sử nước Anh

Thời kì đồ đá mới và những cư dân đầu tiên (4000TCN – 1500TCN) Vào khoảng 4000 năm trước Công ...
Lịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Tóm tắt quá trình hình thành vương quốc Anh

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, tên gọi ngắn là ...
Chia sẻ kinh nghiệmLịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Quá trình hình thành và phát triển của tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh thuộc về nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong ngữ hệ Ấn-Âu. Những ngôn ngữ ...