Dự án

Dịch “Electoral systems and democracy” của nhóm Larry Diamond

“Electoral systems and democracy” là một công trình nghiên cứu đồ sộ của nhóm học giả do nhà nghiên cứu Larry Diamond tổ chức. Cuốn sách tập hợp các bài nghiên cứu về hệ thống bầu cử trên thế giới và phân tích các ưu – nhược điểm của mô hình bầu cử, sao cho các mô hình đảm bảo được tính dân chủ nhất có thể.

Tìm hiểu thêm về sách: https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/electoral-systems-and-democracy

Larry Diamond là tác giả lớn nghiên cứu vềcác vấn đề chính trị xã hội. Trong cuốn sách này, ông đồng biên tập với học giả Marc F. Plattner. Họ đã tổ chức bản thảo, biên tập, hiệu đính các bài nghiên cứu về vấn đề tổ chức hệ thống bầu cử từ khía cạnh lý thuyết đến các trường hợp cụ thể ở một số nước đang phát triển trên thế giới.

Chịu trách nhiệm chính về bản dịch: Lê Duy Nam, admin Tiếng Anh học thuật & Book Hunter – http://leduynam.info/

Cuốn sách có nhiều thuật ngữ chuyên môn sâu về chính trị và các mô hình bầu cử. Để dịch cuốn sách, chúng tôi đã phải tổ chức một đội dịch 5 người để dịch hơn 700 trang sách bao gồm cả chú giải. Cuốn sách rất hữu ích với những ai nghiên cứu về chính sách, cơ cấu Quốc hội, cách thức bỏ phiếu…v…v…

Hiện tại sách đang trong quá trình biên tập lần cuối và chế bản bởi NXB Tri Thức. Bản quyền dịch thuộc về Book Hunter. Dự kiến sách sẽ có mặt trên thị trường vào quý 4 năm 2018 hoặc quý 1 năm 2019. 

 

Chia sẻ
admin
Tiếng Anh học thuật được tạo ra nhằm cung cấp một kênh thông tin giúp cho các bạn học viên thực sự muốn tiếp cận được với ngôn ngữ Anh ở nhiều cấp độ. Tiếng Anh sẽ được cảm nhận qua các áng văn chương Anh kinh điển, các bộ phim hay cũng như qua các khoá học về ngữ âm, ngữ pháp. Hãy tìm hiểu Tiếng Anh học thuật tại www.tienganhhocthuat.info
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *