Dự án

Dịch “Working with the grain – Integrating governance and growth” của Brian Levy

“Working with the grain – Integrating governance and growth” của Brian Levy là một cuốn sách nghiên cứu về cách  đưa ra các chính sách quản trị giúp nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn. Tác giả Brian Levy đã có 20 năm làm chuyên gia về chiến lược và học thuật cho ngân hàng World Bank và nhiều nơi khác trên thế giới. Cuốn sách này là một tập hợp các khảo sát, đánh giá trong quá trình làm việc này của ông. 

Tìm hiểu thêm về cuốn sách tại đây: https://workingwiththegrain.com/

Chịu trách nhiệm chính về bản dịch: Lê Duy Nam, admin Tiếng Anh học thuật & Book Hunter – http://leduynam.info/

Cuốn sách có rất nhiều thuật ngữ phức tạp, hoặc chuyên ngành sâu về kinh tế và chính hoặc, hoặc do chính tác giả sáng tạo ra. Để dịch được cuốn sách này, cần đến 5 người dịch và người quản lý phải hiệu đính, biên tập kỹ lưỡng, thống nhất cách dịch các khái niệm.

Bản quyền dịch thuộc về NXB Tri Thức. Cuốn sách đang trong giai đoạn biên tập lần cuối và chế bản. Dự kiến sách sẽ có mặt trên thị trường vào quý 3 hoặc 4 năm 2018.

 

Chia sẻ
admin
Tiếng Anh học thuật được tạo ra nhằm cung cấp một kênh thông tin giúp cho các bạn học viên thực sự muốn tiếp cận được với ngôn ngữ Anh ở nhiều cấp độ. Tiếng Anh sẽ được cảm nhận qua các áng văn chương Anh kinh điển, các bộ phim hay cũng như qua các khoá học về ngữ âm, ngữ pháp. Hãy tìm hiểu Tiếng Anh học thuật tại www.tienganhhocthuat.info
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *