Tag: tiếng Anh

Chia sẻ kinh nghiệmLịch sửVăn hoá Anh-Mỹ

Quá trình hình thành và phát triển của tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh thuộc về nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong ngữ hệ Ấn-Âu. Những ...