Tag: văn học Anh

Chia sẻ kinh nghiệm

ĐỂ ĐỌC MỘT CUỐN SÁCH TIẾNG ANH – NHỮNG HÀNH ...

Sách tiếng Việt trên thị trường không thể thỏa mãn được những độc giả ham hiểu biết, và ...
Tác giả Anh-MỹVăn chương

William Blake – nhà thơ đi ngược lại phong trào ...

William Blake sinh ngày 28/11/1757 tại Luân Đôn. Hai trong số sáu anh chị em của ông đã ...
Tác giả Anh-MỹVăn chương

“Biên niên sử Narnia” – Vẻ đẹp ngôn ngữ Anh ...

“Biên niên sử Narnia” (“Chronicles of Narnia”) của C.S Lewis là tác phẩm kinh điển của văn học ...